cuvant inainte primar consiliul local 2004 in evenimente

contact Galatii de odinioara comunicarea cu cetatenii parteneriate Contact Galatii de odinioara Protectie sociala Viata culturala Transport Invatamant Locuinte Siguranta cetateanului Proiectele municipalitatii Amenajare urbana Proiectia bugetara

 


ÎnvãtãmântÎ
nvăţământul este una dintre priorităţile municipalităţii, alocaţiile bugetare fiind o dovadă a interesului manifestat de primar şi Consiliul local pentru educarea copiilor şi tinerilor din Galaţi. Eforturile municipalităţii s-au îndreptat şi în asigurarea unor condiţii optime de învăţământ.
Investiţii şi reparaţii la unităţile de învăţământ în anul 2007
în anul 2007 au fost alocaţi de la bugetul local pentru unităţile de învăţământ lucrările de investiţii, reparaţii capitale, reparaţii si igienizări în unităţile de învăţământ preuniversitar din Municipiul Galaţi suma de 4.324.000 lei defalcaţi astfel:
I. REPARAŢII CURENTE
Buget alocat: 1.831.000 lei distribuiţi pe 108 unităţi şcolare, după cum urmează:
- 53 grădiniţe
- 33 şcoli gimnaziale
- 8 licee
- 8 grupuri şcolare
- 5 colegii
- un seminar teologic Lucrările de reparaţii curente efectuate au fost următoarele:
- reparaţii instalaţii sanitare, termice electrice;
- reparaţii pardoseli;
- reparaţii tâmplărie;
- zugrăveli şi vopsitorii;
- reparaţii împrejmuiri.
II. INVESTIŢII
Alocaţie bugetară 2007 - 2.493.000 lei
 1. Obiective în continuare - 1.014.000 lei pentru 4 unităţi şcolare:
a. Grădiniţă cu 4 săli grupă str. Stelei nr.l - 203.000 lei
b. LT.E. Sală sport Şcoala nr.3 -100.000 lei
c. Modernizare şi reparaţii navă şcoală Steaua Polară-411.000'lei
d. Extindere Grup Şcolar Economic - 300.000 lei E.T.E Sală Sport Şcoala nr.3 a fost
recepţionată pe 15.06.2007. Grădiniţă cu 4 săli grupă a fost finalizată la sfârşitul lunii septembrie jar Nava şcoală „ Steaua Polară" a fost recepţionată în decembrie.
2. Obiective noi - 499.000 lei pentru trei unităţi şcolare:
a. Centrală termică Colegiul Naţional Vasile Alecsandri -270.000 lei
b. Reabilitare (2 centrale termice) Colegiul Tehnic Traian-160.000 lei
c. Amenajare Grădiniţa nr.45 - 69.0001 ei Grădiniţa 45"Parfumul Teilor" este finalizată, iar cele două centrale de la Colegiul Traian una este pusă în funcţiune iar a doua urmează să fie pusă în funcţiune până la data de 15.02 2008.
3. Reparaţii Capitale - 422.000 lei
a. RK( instalaţie termică) Grup Şcolar Sf. Măria -272.000 lei, lucrare finalizată.
b. RK Şcoala nr. 18-150.000 lei
4. Dotări şi plăţi proiecte - 420.000 lei
a. Plăţi proiecte - 288.000 lei materializate prin întocmirea a 76 de Studii de fezabilitate
 b. Achiziţii mijloace fixe -132.000 lei
- 4 sobe de gătit
- 6 calculatoare
-1 copiator
5. Consolidări-138.000 lei Consolidare Grădiniţa nr.45, lucrare finalizată.
III. BUGETUL DE STAT: alocaţii 2007 -13.209.000 lei.
Suma alocată a fost pentru 40 unităţi de învăţământ cu destinaţie pentru:
- construirea a 3 grădiniţe: Grădiniţa nr. 21 cu 4 săli grupă;
- Grădiniţa nr.24 cu 5 săli grupă;
- Grădiniţa nr.58 cu 8 săli grupă;
-extinderi la 5 grădiniţe:
- Grădiniţa nr.43;
- Grădiniţa nr.36;
- Grădiniţa nr. 1;
- Grădiniţa nr.39;
- Grădiniţa nr.49;
- Campus şcolar Colegiul Naţional "Alexandru I.Cuza", pentru care s-a executat proiectarea.
- Lucrări de reabilitare pentru 29 de unităţi preuniversitare (şarpante, tâmplărie, instalaţii termice, sanitare şi apă-canal). Pentru Grădiniţa nr. 5 s-a întocmit Studiul de fezabilitate privind extinderea a două săli de grupă, o parte din imobil a fost restituit proprietarului, iar Grădiniţa nr. 32 este în patrimoniul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
Lucrările au fost finalizate la Grădiniţa nr.25 şi Şcoala nr. 42. Pentru 32 de unităţi lucrările se finalizează anul acesta, iar 3 unităţi în 2009 (Colegiul Mihail Kogălniceanu, Grădiniţa nr.58 şi Şcoala nr.28). Din suma alocată au fost cheltuiţi 10.071.809,45 lei.
2007 - Investiţii şi reparaţii la unităţile de invăţământ
INVESTIŢII DIN BUGETUL LOCAL
În municipiul Galaţi funcţionează 110 unităţi şcolare concentrate în 42 centre financiare.
Program investiţii: 2.245.000 lei, din care:
a.Lucrări în continuare: 1.528.200 lei, reprezentând:
- Grădiniţa nr.4 - săli de clasă - str.Stelei
- cu finalizare în trim.ll.2007
- LTE - sală de sport Şcoala nr.3
-cu finalizare în trim.l.2007
- Nava şcoală "Steaua Polară"
- cu finalizare în trim.ll. 2007
- Extindere Grup Şcolar Liceu Economic -laboratoare, sală de sport
-cu finalizare în 2007
b.Lucrări noi: 100.000 lei
- Centrala termică Colegiul National "V.AIecsandri" - Proiectare şi începere execuţie
c. Documentaţii de execuţie: 616.800 lei
- Studii de fezabilitate şi expertize la 36 centre financiare
- Grupul Şcolar Sf.Maria (reparaţia capitală la instalaţia termică cu finalizare în sem.II)
- Consolidare Grădiniţa nr. 45 de la Parfumul Teilor (cu finalizare în trim. 11.2007)
INVESTIŢII DIN ALTE SURSE DE FINANŢARE (GUVERN)
Program de investiţii: 2.018.000 lei,
reprezentând:
a.proiectări  pentru  lucrări  aferente  unui număr de 9 unităţi şcolare; b.realizarea de lucrări la:
- Liceul de Marină (cămin internat)
-cu finalizare la 31.12.2007
- Şcoala nr.42 (reabilitare clădire)
- cu finalizare în 2008
- Liceul de Artă (reabilitare mansardă)
- cu finalizare în 2008
-Colegiul  National  "Vasile Alecsandri" (reabilitare sală şi bazin de înot)
- cu finalizare în 2008
Reparaţii curente: 1.603.800 lei (reprezentând înlăturarea avariilor la instalaţii şi lucrări de reparaţii şi igienizări şi anume: reparaţii învelitori, tâmplărie de lemn, garduri, terenuri de sport, la obiecte sanitare, gresii, faianţe, parchet, covor p.v.c. la 110 unităţi şcolare.)
Burse pentru tinerii merituoşi
La iniţiativa Episcopiei "Dunării de Jos " şi a autorităţilor locale a luat fiinţă în municipiul Galaţi, Fundaţia Andreiana Juventus. Membrii fondatori ai fundaţiei sunt: Consiliul Local, Episcopia Dunării de Jos, Administraţia Pieţelor Agroalimentare SA, S.C. Ecosal Prest SA, S.C. Reparaţii şi Construcţii SA, S.C. fransurb S.A, S.C. Apaterm SA
Fundaţia "Andreiana Juventus" îşi propune promovarea tinerilor cu merite deosebite şi sprijinirea prin burse a studenţilor. Fundaţia are ca scop sprijinirea tinerilor cu abilităţi speciale, talentaţi, cu înclinaţii spre următoarele domeniile: învăţământ, educaţie, cultură, artă şi sport, pentru a atinge noi performanţe. Prin obiectivele propuse, fundaţia promovează valorile şi talentele tinerilor gălăţeni cu abilităţi dovedite pe plan naţional şi interna­ţional care au posibilităţi materiale reduse. Până în prezent Fundaţia „Andreiana Juventus" a reuşit să sprijine prin contribuţia membrilor, tineri cu rezultate deosebite, fără posibilităţi materiale, care au obţinut burse de studiu în străinătate, în acest sens Fundaţia „Andreiana Juventus" a acordat în anul 2007 sprijin financiar unui număr de opt solicitanţi pentru efectuarea studiilor sau participarea în cadrul unor conferinţe. Suma acordată a fost de 6350 euro.

© 2005 copyright Primaria Galati*