Învãtãmânt


Învatamântul ramâne una din prioritatile municipalitatii, alocatiile bugetare fiind o dovada a interesului manifestat de primar si Consiliul local pentru educarea copiilor urbei.

A. Investitii 2005
În anul 2005 s-au alocat pentru lucrarile de investitii la unitatile de învatamânt din municipiul Galati suma de 2.491.478,3 lei.
Aceasta suma s-a folosit, în principal pentru urmatoarele obiective:
- Gradinita cu patru sali grupa, Strada Stelei - 283.250 lei (investitia a fost începuta în anul 2004 si are ca obiect constructia unei gradinite cu patru sali de grupa în curtea Scolii nr. 19, din strada Stelei. Valoarea reprezinta costul lucrarilor de fundatii si partial structura de rezistenta, urmând ca lucrarea sa continue în anul 2006. Valoare totala a investitiei este de aprox. 800.000 lei.
- LTE - Sala Sport 50 locuri - Scoala nr.13 - 52.938 lei. Lucrarea este finalizata si reprezinta asigurarea cu utilitati (apa, canalizare, energie electrica si gaze) a salii de sport construite cu fonduri de la Compania Nationala de Investitii. Valoarea reprezinta lucrari suplimentare pentru colectarea apelor pluviale în zona.
- LTE - Sala Sport 50 locuri - Club Scolar Sportiv - 190.520 lei. Lucrarea este finalizata si reprezinta asigurarea cu utilitati (apa, canalizare, energie electrica si gaze) a salii de sport construite cu fonduri de la Compania Nationala de Investitii.
- Reabilitare retele termice Grup Scolar CFR - 210.628,3 lei. Lucrarea este finalizata si reprezinta repozarea retelelor aeriene pentru apa si agent termic care nu dau randament, în subteran.
- Sarpanta Colegiul National “Mihail Kogalniceanu” - 182.859 lei. Lucrarea este finalizata.
- Modernizare si reparatii nava scoala “Steaua Polara” - 9.770 lei. Modernizarea consta în reparatii, amenajari si dotari. Valoarea realizata reprezinta taxe si proiectare.
- Centrala termica Scoala nr.7 - 300.000 lei. Lucrarea a fost finalizata.
- Centrala termica Scoala nr.15 - 157.739 lei. Lucrarea a fost finalizata.
Alte cheltuieli de investitii, reprezentând plati proiecte - 130.774 lei.
Valoarea lucrarilor de investitii executate în anul 2005 este de 2.640.967 lei. Diferenta pâna la aceasta valoare reprezinta furnizori neachitati în anul 2004.

B. Reparatii capitale 2005
Pentru reparatii capitale la unitati de invatamânt s-au alocat în anul 2005 470.408,10 lei, dupa cum urmeaza:
- Scoala nr. 25 - RK Instalatie termica - 13.000 lei - lucrare finalizata
- Scoala nr.33 - RK Instalatie termica -125.528 lei - lucrare finalizata
- Scoala nr. 27 - RK Instalatie termica - 73.000 lei - lucrare finalizata
- Scoala nr. 10 - RK Instalatie termica - 137.008,5 lei - lucrare finalizata
- Scoala nr. 17 - RK Instalatie termica - 119.340 lei - lucrarea se va finaliza în 2006
- Scoala nr. 20 - RK Instalatie termica - 2.531,6 lei - lucrare finalizata

C. Reparatii curente 2005
Pentru reparatii curente la unitati de învatamânt, s-au alocat în anul 2005 4.069.700 lei.
Cu aceste fonduri s-au efectuat lucrari de reparatii curente la toate unitatile de învatamânt, constând în: igienizari, reparatii la pardoseli în sali de clasa si grupuri sanitare, reparatii la tâmplarie, hidroizolatii, imprej-muiri, fatade, împrejmuiri terenuri de sport.
Din aceste lucrari mentionam:
- împrejmuiri la scolile nr.12, 20, Liceul de Marina, Liceul Pedagogic, Liceul de Arta, Gradinita nr. 34
- reparatii tâmplarie la scolile nr.2, 9, 31, 34, 40, 42, gradinitele nr.9, 10, 17, 27, 41, 53, 60, grupurile scolare Economic, Metalurgic, Anghel Saligny
- hidroizolatii: grupurile scolareCFR, “Sf.Maria” si Sportiv, Gradinita nr. 36
- schimbat parchet sali clasa la scolile nr.3, 7, 8, la gradinitele nr.51, 56, 64, la Grupul Scolar “Elena Doamna” si Liceul Teoretic “Dunarea”
- grupuri sanitare la scolile nr.2, 9,11,12,17, 19, 25, 31, 33, 38, 39, 42, 52, la gradinitele nr.2, 3, 4, 9,18, 38, 39, 47, 52, 61, 64, la Liceul “Emil Racovita”, Liceul de Arta si Liceul Pedagogic, la Colegiul National “Mihail Kogalniceanu”, la grupurile scolare “Gh.Asachi” si CFR
- fatade la scolile nr.18 si 28 si gradinitele nr.9 si 41
- reparatii instalatii termice la scolile nr.7, 9, 15, 22, 27, 29, 41, 43, la gradinitele nr.10 si 18, la Liceul Pedagogic, Liceul Energetic, Grup Scolar “Traian”, Grup Scolar “D.Motoc”
- terenuri de sport la scolile nr.10, 12, 13, 17, 18, 30, 42
- amenajari curte la Scoala nr.10, gradinitele 1 si 45, Liceul de Arta

Investitii 2006
In anul 2006 s-a alocat pentru lucrarile de investitii la unitatile de învatamânt din Municipiul Galati suma de 4.103.162 lei.
Aceasta suma s-a folosit, în principal pentru urmatoarele obiective:
- Modernizare/reparatii nava scoala ,,Steaua Polara" - 1.523.000 lei - înlocuirea tablei la corp nava, înlocuirea motorului principal, lucrari de amenajare interioara - 60%, instalatii de tubulatura si tancuri, conform noilor norme.
- Centrala termica - Scoala nr.15 - 356.700 lei.
Lucrarea a fost începuta în anul 2005 si finalizata în anul 2006
- Extindere Grup Scolar Economic - 1.048.000 lei. Lucrarea a fost începuta în 2004, cu finalizare in 2007.
- Sarpanta la Colegiul National Mihail Kogalniceanu - 33.500 lei. (Lucrarea a fost începuta în anul 2006 si va fi finalizata în 2007. Diferenta pâna la aceasta valoare reprezinta furnizori neachitati în 2005).
- Alte cheltuieli de investitii, reprezentând:
1. Plati proiecte - 498.500 lei
2. Dotari - 584.390 lei (S-au achizitionat 66 calculatoare pentru dotarea centrelor financiare, 18 copiatoare, 4 masini de spalat si 4 uscatoare pentru rufe, 6 masini de gatit.
3. Consolidari
- Consolidare Gradinita nr.45 - 204.000 lei.( Lucrarea a fost începuta în anul 2006 si finalizata în 2007.)

Reparatii capitale 2006
Pentru reparatii capitale la unitati de învatamânt, s-au alocat în anul 2006 3.123.300 lei, dupa cum urmeaza:
- Liceul Pedagogic - RK - 1.000.000 lei(Lucrarea a fost începuta în 2006, cu finalizare în 2007.)
- Colegiul Paul Dino - RK - 1.000.000 lei.(S-a executat proiectul tehnic în 2006, urmând licitatia pentru executie în 2007.)
- Liceul Emil Racovita - RK - 50.000 lei (Lucrare finalizata)
- Liceul Sportiv - RK - 16.300 lei(Lucrare finalizata)
- Liceul de Marina - RK instalatie termica si retele exterioare - 355.000 lei(Lucrarea se va finaliza în 2007)
- Scoala nr.9 - RK - 48.000 lei(Lucrare finalizata)
- Scoala nr.10 - RK - 23.000 lei(Lucrare finalizata)
- Scoala nr.12 - RK - 115.000 lei (Lucrare finalizata)
- Scoala nr.24 - RK - 16.500 lei(Lucrare finalizata)
- Scoala nr.26 - RK - 33.000 lei(Lucrare finalizata)
- Scoala nr. 27 - RK - inst. termica - 21.700 lei(Lucrare finalizata)
- Scoala nr.29 - RK - 43.000 lei(Lucrare finalizata)
- Scoala nr.40 - RK - 88.000lei(Lucrare finalizata)
- Scoala nr.41 - RK - 18.300lei(Lucrare finalizata)
- Scoala nr.42 - RK - 18.300lei(Lucrare finalizata)
- Grup Scolar Auto - RK - 53.000 lei(Lucrare finalizata)
- Grup Scolar Anghel Saligny - RK - 43.000 lei(Lucrare finalizata)
- Grup Scolar Traian - RK - 14.400 lei(Lucrare finalizata)
- Gradinita nr.9 - 13.000 lei(Lucrare finalizata)
- Camin Seminarul Teologic - 33.000 lei(Lucrare finalizata)


Reparatii curente 2006
Pentru reparatii curente la unitati de învatamânt, s-au alocat în anul 2006 5.455.229,63 lei (din care furnizori neachitati 2005 - 1.178.025,77 lei).
Cu aceste fonduri s-au efectuat lucrari de reparatii curente la toate unitatile de învatamânt, constând în igienizari, reparatii la pardoseli în sali de clasa si grupuri sanitare, hidroizolatii, fatade si terenuri de sport.
Din aceste lucrari mentionam:
- împrejmuiri: scolile nr.20, 31, 38, 61
- reparatii tâmplarie: scolile 19, 22, 28, 34, 41, Gradinita nr.41, Grup Scolar Metalurgic, Grup Scolar “Elena Doamna”, Grup Scolar “Gh.Asachi”, Liceul “Emil Racovita”
- hidroizolatii: Liceul de arta, Liceul pedago-gic, Liceul sportiv, Grupul scolar economic, Grupul scolar metalurgic, Grupul scolar “Sf.Maria”
- schimbat parchet sali clasa: Liceul Teoretic “Dunarea”, Liceul “Emil Racovita”, Scoala nr.2, Scoala nr.7, Scoala nr.24, Gradinita nr.32
- grupuri sanitare: Colegiul National “Mihail Kogalniceanu”, Liceul “Emil Racovita”, Liceul “Sf.Maria”, Seminarul Teologic, Scoala nr.2, Scoala nr.29, Scoala nr.42, Gradinita nr.7, Gradinita nr.25
- reparatii instalatii termice: Grup scolar “D.Motoc”, Liceul pedagogic, Grupul scolar “Traian”, Gradinita nr.7
- terenuri de sport: Colegiul National “Vasile Alecsandri”, Colegiul National "Mihail Kogalniceanu", scolile 2, 26, 33, 40, 43
- amenajari curti scoli: Scoala nr.25, Gradinita nr.51.

Investitii 2007
În municipiul Galati functioneaza 110 unitati scolare concentrate în 42 centre financiare.

INVESTITII DIN BUGETUL LOCAL
Program investitii: 2.245.000 lei, din care :
a.Lucrari în continuare: 1.528.200 lei, reprezentand:
- Gradinita nr.4 - sali de clasa - str.Stelei
- cu finalizare în trim.II.2007
- LTE - sala de sport Scoala nr.3
- cu finalizare în trim.I.2007
- Nava scoala “Steaua Polara”
- cu finalizare în trim.II.2007
- Extindere Grup Scolar Liceu Economic - laboratoare, sala de sport
- cu finalizare în 2007

b.Lucrari noi:100.000 lei
- Centrala termica Colegiul National “V.Alecsandri” - Proiectare si începere executie

c.Documentatii de executie: 616.800 lei
- Studii de fezabilitate si expertize la 36 centre financiare
- Grupul Scolar Sf.Maria (reparatia capitala la instalatia termica cu finalizare în sem.II)
- Consolidare Gradinita nr.45 de la Parfumul Teilor (cu finalizare în trim.II.2007)

INVESTITII DIN ALTE SURSE DE FINANTARE (GUVERN)
Program de investitii: 2.018.000 lei,
reprezentând :
a.proiectari pentru lucrari aferente unui numar de 9 unitati scolare
b.realizarea de lucrari la:
- Liceul de Marina (camin internat)
- cu finalizare la 31.12.2007
- Scoala nr.42 (reabilitare cladire)
- cu finalizare în 2008
- Liceul de Arta (reabilitare mansarda)
- cu finalizare în 2008
-Colegiul National “Vasile Alecsandri” (reabilitare sala si bazin de înot)
- cu finalizare în 2008

Reparatii curente: 1.603.800 lei
(reprezentând înlaturarea avariilor la instalatii si lucrari de reparatii si igienizari si anume: reparatii învelitori, tâmplarie de lemn, garduri, terenuri de sport, la obiecte sanitare, gresii, faiante, parchet, covor p.v.c. la 110 unitati scolare).Tineri galateni supradotati, sprijiniti de Consiliul Local

Fundatia “Andreiana Juventus”
La initiativa Episcopiei “Dunarii de Jos “ si a autoritatilor locale, a luat fiinta în municipiul Galati, Fundatia “Andreiana Juventus”, revenindu-se astfel la traditiile anterioare.
Printre membrii fondatori ai fundatiei se numara: Consiliul Local, Administratia Pietelor Agroalimentare SA, SC EcosalPrest SA, SC Reparatii si Constructii SA, SC Transurb SA.
Fundatia are ca scop sprijinirea tinerilor cu abilitati speciale, talentati, cu înclinatii spre domeniile: învatamânt, educatie, cultura, arta si sport, pentru a atinge noi performante.
Prin obiectivele propuse, fundatia promoveaza valorile si talentele tinerilor galateni cu abilitati dovedite pe plan national si international si cu posibilitati materiale reduse.

Fundatia „Andreiana Juventus”, de la data înfiintarii si pâna în prezent, a acordat sprijin financiar pentru continuarea sau finalizarea studiilor în strainatate unui numar de 8 studenti, la:
- Universitatea Haute Ecole de la Province de Liege „Rennequin Sualem” - Belgia
- Scoala “Vlerick Leuven” - Belgia
- Facultatea de Afaceri Internationale - Universitatea Le Havre - Franta
- Facultatea de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor - Universitatea Internationala din Bremen - Germania
- Universitatea Katho Katholieke Hogelshool Zind West Vlaanderen din Kortijik - Belgia
- Universitatea Blaise Pascal Clermont Ferrant - Franta
De asemenea, fundatia a acordat si ajutoare financiare pentru par-ticipari la conferinte, simpozioane, competitii sportive pentru 21 elevi si sportivi si pentru Corul mixt „Camerata Juventus”.

În anul 2005, alti 10 tineri cu rezultate deosebite la învatatura, au fost sprijiniti material cu suma de 2.500 lei si respectiv 6.275 Euro, în vederea deplasarii si participarii acestora la seminarii si conferinte internationale, testari în vederea continuarii studiilor universitare, concursuri sportive internationale sau în vederea sustinerii studiilor la universitati din alte tari.


Premiile Municipiului Galati
Fundatia “Andreiana Juventus” a sustinut acordarea distinctiei „Premiul Municipiului Galati ” ca recunoastere morala si materiala a rezultatelor deosebite în activitatea desfasurata.
În acest sens 15 elevi si studenti si 5 sportivi au fost rasplatiti cu premii în numerar, cifra totala a acestora ridicându-se la valoarea de 7.500 lei.
Premiile Municipiului Galati au fost acordate în anul 2006 de fundatie unui numar de 5 elevi, 9 studenti si 5 sportivi.
Premiile au fost în valoare de 500 lei de persoana.


Bursa "Macheta noului Galati”
În 2006 s-a lansat Bursa "Macheta noului Galati”.
Datorita nevoii stringente a municipiului Galati de specialisti în urbanism si constructii, fundatia doreste prin lansarea acestei burse sa vina în sprijinul comunitatii prin atragerea de specialisti în acest domeniu.
Bursa "Macheta noului Galati" va fi acordata unui numar de 8 studenti în anul terminal din cadrul facultatilor de arhitectura si constructii din tara.
Sprijinul financiar va fi de 350 RON/luna, timp de 10 luni.
Bursa este conditionata de semnarea la absolvire a unui contract de munca pe 3 ani în cadrul Primariei Municipiului Galati.
Tinerii absolventi se vor implica pe durata contractului în proiecte de urbanism în orasul Galati.© 2005 copyright Primaria Galati*
cuvant inainte primar consiliul local 2004 in evenimente prioritati 2005 contact Galatii de odinioara comunicarea cu cetatenii parteneriate protectie sociala transport Cartier Dimitrie Cantemir sanatate invatamant locuinte pentru tineri utilitati publice amenajare urbana proiectia bugetara