Carte de oaspeti | Harta site | Contact
Orasul Galati
Administratie Publica
Transcrieri acte
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Orase infratite
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 2
Anunt important !!
  Conform ORDIN nr. 1.069/28.07.2016 privind aprobarea unor formulare tipizate privind impozitele si taxele locale, persoanele care instraineaza/dobindesc un mijloc de transport, sint obligate sa completeze formularul tipizat.
  Acest formular se poate gasit in sectiunea FORMULARE ONLINE de site-ul nostru sau facand click pe urmatorul link: CONTRACT DE INSTRAINARE – DOBANDIRE.
Acordarea stimulentului educational conform Legii nr. 248/2015
  I. Criteriul social general: Stimulentul educational, sub forma de tichete sociale, in valoare de 0,1 ISR/luna, se acorda copiilor din familii defavorizate, in scopul stimularii participarii in invatamantul prescolar si al cresterii accesului la educatie a acestora.
  II. Criterii de eligibilitate:
 • Copiii inscrisi in anul scolar curent intr-o unitate de invatamant prescolar, conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Venitul lunar pe membru de familie este de pana la de doua ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoana singura ( 2 x 141,5lei ) = 283 lei;
 • Frecventa regulata la gradinita a copiilor din familiile beneficiare ale stimulentului educational.
  III. Acte necesare:
  Beneficiarul stimulentului educational este copilul, iar titularul tichetului social pentru gradinita este reprezentantul familiei/reprezentantul legal al copilului,stabilit in conditiile legii.
  Dreptul la stimulent se acorda pe baza de cerere - declaratie pe propria raspundere (intocmita de reprezentantul familiei), insotita de actele doveditoare privind componenta familiei, veniturile acesteia si inscrierea/frecventarea activitatilor organizate de gradinita:
 • actele de identitate ale solicitantului si ale membrilor familiei (copie si original);
 • livret de familie (copie si original);
 • alte acte doveditoare privind componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica fata de reprezentantul legal (copie si original);
 • acte care dovedesc situatia materiala a solicitantului si a familiei acestuia (cupon pensie/indemnizatie/adeverinta de salariu si alte acte doveditoare ale veniturilor realizate);
 • persoanele care nu realizeaza venituri vor prezenta Adeverinta de venit eliberata de Administratia Finantelor Publice;
 • dovada inscrierii copilului la gradinita.
  IV. Modalitatea de acordare a stimulentului educational:   Cererea - declaratie pe propria raspundere pentru acordarea stimulentului educational, intocmita de reprezentantul familei, insotita de actele doveditoare privind componenta familiei, veniturile acesteia si dovada inscrierii copilului la gradinita se inregistreaza la Primaria municipiului Galati - Serviciul Public de Asistenta Sociala zilnic de luni pana joi, intre orele 8:30 - 15:00 si vineri intre orele 8:30-12:00.
  Obligatia depunerii cererii pentru acordarea stimulentului educational in anul scolar 2016-2017 revine si beneficiarilor stimulentului educational acordat in anul scolar 2015-2016.
ANUNT IMPORTANT
  Primaria municipiului Galati anunta public procedura de atribuire a unui numar de 18 autorizatii taxi disponibile din totalul de 1.000 autorizatii taxi aprobate de Consiliul local prin HCL nr. 74/01.03.2016. Numerele de ordine ale autorizatiilor taxi disponibile sunt: 053, 060, 067, 075, 187, 199, 211, 295, 300, 314, 440, 538, 564, 640, 664, 689, 741, 825.
  Data limita pana la care pot fi depuse cererile de inscriere pentru participarea la aceasta procedura este 10.11.2016.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt atribuire.
In atentia titularilor de contracte de inchiriere pentru locuintele ANL
  Avand in vedere faptul ca la data de 14 aprilie 2016 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 251 din 6 aprilie 2016 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 962/2001, in conformitate cu prevederile art. 8 alin (9) din Legea nr.152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, "valoarea chiriei lunare va fi stabilita in functie de veniturile pe membru de familie ale titularului contractului de inchiriere, valoarea chiriei lunare rezultate dupa aplicarea coeficientilor de ierarhizare a localitatilor, se pondereaza cu un coeficient (0,90; 0,95 sau 1)”.
  Pentru aducerea la indeplinire a prevederilor legale susmentionate, aveti obligatia ca pana la data de 26 septembrie 2016 sa prezentati adeverinte din care sa rezulte venitul brut aferent lunii august - pentru toti membrii familiei inscrisi in contract (inclusiv cupoane de alocatii/extras de cont pentru copii), in caz contrar, se va proceda la aplicarea coeficientului de 1,00 - coeficient maxim aplicat in cazul unui venit pe membru de familie mai mare decat 100% salariul minim brut pe economie.
  In conditiile in care nu puteti prezenta adeverinte de venit, aveti obligatia prezentarii unei declaratii notariale din care sa reiasa ca nu realizati venituri.
  Documentele solicitate se depun la Registratura Generala a Primariei municipiului Galati cu sediul in str. Fraternitatii nr. 1, astfel: Luni pana Joi intre orele 8:30 - 12:00 si 13:00 - 15:00, Vineri intre orele 8:30 - 12:00.
  Pentru relatii suplimentare cu privire la recalcularea chiriei, persoanele interesate se pot adresa Compartimentului Administrare Fond Locativ si Spatii cu alta Destinatie cu sediul in Strada Traian nr. 93, Bl. A4, parter, camera 4, la urmatorul program cu publicul: Luni si Joi – orele 12:00-16:00, Miercuri – orele 8:30-12:00 sau telefonic la nr. 0236.307.766.
Lansare apel proiecte de reabilitare termica a blocurilor de locuinte cu finantare europeana
  In cadrul Programului Operational Regional 2014 – 2020, a fost lansat apelul de proiecte pentru Axa Prioritara 3 – Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor.

  Calendarul apelului de proiecte pentru Axa Prioritara 3 este urmatorul:
 • 15.03.2016 – data deschiderii apelului de proiecte;
 • 16.05.2016 – data inceperii depunerii proiectelor;
 • 16.11.2016 - data inchiderii depunerii proiectelor.
  Categorii de cheltuieli eligibile:
 • imbunatatirea izolatiei termice si hidroizolare anvelopei cladirii (pereti exteriori, ferestre, tamplarie, planseu superior, planseu peste subsol), sarpantelor, inclusiv masuri de consolidare (max 15%);
 • reabilitarea si modernizarea instalatiei de distributie a agentului termic – incalzire si apa calda de consum, parte comuna a cladirii tip bloc de locuinte, inclusiv montarea de robinete cu cap termostatic, repararea/inlocuirea/realizarea instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera din condominiu, folosind contorizarea individuala prin solutia distributiei "pe orizontala";
 • modernizarea sistemului de incalzire: repararea/inlocuirea centralei termice de bloc/scara; achizitionarea si instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile – panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de caldura si/sau centrale termice pe biomasa etc.;
 • inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din spatiile comune cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata;
 • implementarea sistemelor de management al functionarii consumurilor energetice: achizitionarea si instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea si gestionarea energiei electrice;
 • orice alte activitati care conduc la indeplinirea realizarii obiectivelor proiectului (inlocuirea lifturilor si a circuitelor electrice in partile comune - scari, subsol, lucrari de demontare a instalatiilor si echipamentelor montate, lucrari de reparatii la fatade etc.);
 • realizarea de strategii pentru eficienta energetica (ex. strategii de reducere a CO2) care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020
  Data inchiderii depunerii proiectelor este de 16.11.2016. Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Comunicat presa.
ANUNT IMPORTANT
  Primaria Municipiului Galati, anunta ca din data de 18 iulie 2016, va incepe punerea in functiune, in mod esalonat, a noilor sisteme de semaforizare, integrate in sistemul rezultat din implementarea proiectului cu fonduri europene "SISTEME INTELIGENTE PENTRU MANAGEMENTUL TRAFICULUI IN VEDEREA CRESTERII FLUENTEI SI SIGURANTEI CIRCULATIEI SI A PREVENIRII CRIMINALITATII".
  Gasiti in anexa programul pe zile, conform caruia vor intra in functiune noile semafoare si intersectiile respective.
ANUNT IMPORTANT !!
  Impozitele si taxele locale se pot achita on-line pe www.ghiseul.ro pe baza de user si parola.  Userul si parola se pot obtine direct prin inregistrarea in site-ul www.ghiseul.ro.
 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale la data : 27/09/2016

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale la data : 27/09/2016

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale la data : 27/09/2016

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale la data : 27/09/2016

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale la data : 27/09/2016

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale la data : 27/09/2016

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale la data : 27/09/2016

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt important !!

Postat de Administrator la data : 26/09/2016

  In vederea fluidizarii traficului Unitatea Administrativ-Teritoriala Municipiul Galati implementeaza proiectul " Modernizare Strada Traian intre Metro - Str. Brailei aprobata prin HCL nr. 465/2013 ", proiect finantat din bugetul local. In acest sens, va aducem la cunostinta faptul ca incepand cu data de 28.09.2016, ora 8:00, vor incepe lucrarile la sensul giratoriu din Str. Traian, intersectia cu Str. Macelaru si Str. Tunelului.
   In aceasta zona traficul rutier va fi ingreunat pe o perioada de 3 luni.

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale la data : 26/09/2016

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale la data : 26/09/2016

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale la data : 26/09/2016

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale la data : 26/09/2016

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale la data : 26/09/2016

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Ultimele hotarari ale consiliului local
 • HCL 94 privind : Alegerea presedintelui de sedinta
 • HCL 93 privind : Modificarea HCL nr. 6/05.07.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Galati
 • HCL 92 privind : Numirea reprezentantului municipiului Galati in adunarea generala a actionarilor si in comitetul director al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Serviciul Regional Apa" Galati
 • HCL 91 privind : Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, UTR 26, Str. Romana nr. 208
 • HCL 90 privind : Aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Galati si pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Galati
 • HCL 89 privind : Rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al Municipiului Galati pe anul 2016
 • HCL 88 privind : Acoperirea partiala a pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie in sistem centralizat, din municipiul Galati, in perioada iunie 2016 - iulie 2016
 • Exproprieri
  Strategia de dezvoltare
  Chestionare
  Informatia de mediu
  Harta zgomot ambiental
  Cultura si agrement
  Invatamant
  Centre financiare
  Unitati subordonate
  Legaturi utile
  Utile locale
  Calendar evenimente
  Septembrie 2016
  L M M J V S D
        1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30    
  << >>
  Legenda culori
  Sedinte de consiliu
  Evenimente diverse
  Starea vremii in Galati
  Click for Galati, Romania Forecast
  Programul operational REGIO
     
  Site actualizat in data de : 27.09.2016
  Numar total de vizitatori 4173694