Carte de oaspeti | Harta site | Contact
Orasul Galati
Administratie Publica
Transcrieri acte
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Orase infratite
Ultimile articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 2
Anunt important pentru beneficiarii ajutoarelor de caldura
Incepand cu data de 22.10.2013 solicitantii ajutorului pentru incalzirea locuintei pot obtine formulare tipizate de cerere - declaratie dupa cum urmeaza :
 • pentru energia termica in sistem centralizat - de la asociatiile de proprietari
 • pentru abonatii casnici care utilizeaza energia termica de la SC Apaterm SA Galati cu sediul in Str. Crizantemelor nr.6
 • pentru gaze naturale si combustibili solizi sau petrolieri de la Comisia de caldura ( Primaria Galati din incinta Patinoarului Galati, etajul I (dreapta), str. George Cosbuc nr.253A )
  De ajutoarele pentru incalzirea locuintei pot beneficia familiile si persoanele singure care se incalzesc in sistem centralizat si ale caror venituri nete pe membru de familie sunt mai mici de 786 lei si pentru persoanele singure cu un venit lunar de 1082 lei. In cazul consumatorilor care folosesc gaze naturale si combustibili solizi sau petrolieri, venitul net lunar pe membru de familie nu trebuie sa depaseasca 615 lei, in conformitate cu prevederile OUG nr.27/2013 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece si HG nr. 778/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice prinvind aplicarea prevederilor ordonantei.
  In cazul solicitarii ajutoarelor pentru energia electrica, anchetele sociale se efectueaza obligatoriu pentru toate situatiile, in termen de 15 zile de la data inregistrarii cererii, in vederea verificarii sistemului de incalzire utilizat.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link Acordare ajutor caldura. Formular tipizat de cerere - declaratie puteti consulta accesand link-ul urmator : Formular.
Anunt important !!!
  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia cetatenilor municipiului Galati "Regulament privind publicitate stradala in municipiul Galati" elaborate in temeiul prevederilor Legii nr. 185/25.06.2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate. Pentru a afla mai multe detalii puteti accesa urmatorul link Regulament.
ANUNT PRIVIND TRANSCRIEREA CERTIFICATELOR SI A EXTRASELOR DE STARE CIVILA ALE CETATENILOR ROMANI CARE AU REDOBANDIT CETATENIA SI NU AU AVUT NICIODATA DOMICILIUL IN ROMANIA
  In conformitate cu prevederile Legii nr. 213/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila "Transcrierea certificatelor si a extraselor de stare civila" privind cetatenii care au redobandit cetatenia romana si care nu au avut niciodata domiciliul in Romania se face in termen de 60 de zile de la depunerea cererii, dupa cum urmeaza:
   Pentru a afla mai multe detalii puteti accesa urmatorul link TRANSCRIERE CERTIFICATE SI EXTRASE DE STARE CIVILA.
Anunt public !!!
  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia cetatenilor municipiului Galati "Regulamentul privind asocierea dintre Consiliul Local Galati si structurile sportive din Municipiul Galati in vederea finantarii de la bugetul local a activitatilor desfasurate de acestea".
   Pentru mai multe detalii puteti accesa urmatorul link: Regulament
ANUNT IMPORTANT !!
  Primaria Municipiului Galati aduce la cunostinta contribuabililor ca in conformitate cu prevederile O.U.G. nr.125/27.12.2011 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, incepand cu 01 ianuarie 2012 , pentru mijloacele de transport care trebuie inregistrate in Romania se datoreaza impozit.
  Din categoria mijloacelor de transport care se inregistreaza fac parte vehiculele ale caror motoare au o capacitate cilindrica sub 50 cmc, masinile si utilajele autopropulsate utilizate in lucrari de constructii, in lucrari agricole sau forestiere. Impozitul datorat se calculeaza potrivit titlului IX, cap.IV 'Impozit asupra mijloacelor de transport' din Codul fiscal.
   Invitam toti contribuabilii care detin astfel de mijloace de transport, sa depuna declaratiile fiscale pentru stabilirea impozitului, la sediile Directiei de Impozite, Taxe si alte Venituri Locale din Galati: Domneasca nr.13 bl.L parter, Str. Henri Coanda bl.J5 parter, str. Brailei bl. E4, parter (persoane fizice) , str. Basarabiei nr.55 bl.A16 parter (persoane juridice).
ANUNT IMPORTANT !!
  Distribuirea plicurilor continand numele de utilizator si parola, necesare accesarii si utilizarii Sistemului national de plata on-line a taxelor si impozitelor locale , se realizeaza zilnic la sediul Directiei de impozite, taxe si alte venituri locale din str.Domneasca nr.13, bl. L - parter. Predarea plicurilor se face in baza actului de identitate.
  Plata impozitelor si taxelor locale se va face cu cardul bancar, prin intermediul aplicatiei ce poate fi accesata la adresa Ghiseu virtual . Pentru aceasta operatiune, contribuabilii nu datoreaza comision, acesta fiind suportat integral de la bugetul local.
PRIMARIA MUNICIPIULUI GALATI ANUNTA !!
  Prin HCL Galati nr.462/2011, in temeiul Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare , pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri pe anul 2012 in cazul contribuabililor persoane juridice, au fost stabilite urmatoarele cote de impozitare:
 • cota prevazuta la art.253 alin.2 la 1,5%
 • cota prevazuta la art.253 alin.6 la 20% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, respectiv 40% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinta
 • cota prevazuta la art.253 alin.9 la 5%.
 •   Contribuabilii persoane juridice, care au inregistrat in evidenta contabila modificari asupra valorilor de inventar ale cladirilor, au obligatia depunerii declaratiilor fiscale pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri pe anul 2012.
     Avand in vedere ca prin HCL Galati nr.222/2011 s-a aprobat zonarea teritoriului municipiului Galati, Contribuabilii persoane juridice care detin terenuri proprietate, concesionate, inchiriate, date in administrare sau folosinta dupa caz, amplasate in zone care au fost modificate, au obligatia sa depuna declaratii fiscale pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren pe anul 2012.
    Declaratiile vor fi depuse pana la 31 ianuarie 2012 la sediul DITVL Serviciul Persoane Juridice din Galati, str. Basarabiei nr.55 bl. A16 parter.
    Hotararile si formularele pot fi obtinute accesand pagina noastra de internet in cadrul sectiunii formulare.
  ACORDAREA UNOR FACILITATI FISCALE !!
  Conform Ordinului nr.259 din data de 18.11.2011 al Ministerului Administratiei si Internelor si al Ordinului nr. 2842 al Ministerului Finantelor Publice din 22 noiembrie 2011, pentru contribuabilii Persoane Fizice si Juridice care figureaza cu obligatii fiscale principale restante la data de 31.08.2011 se acorda urmatoarele facilitati:
 • anularea unei cote de 50% din majorarile de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale, daca obligatiile principale si cota de 50% din majorarile de intarziere, calculate pana la data platii, sunt stinse prin plata sau compensare pana la data de 31 decembrie 2011;
 • anularea unei cote de 25% din majorarile de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale, daca obligatiile principale si cota de 75% din majorarile de intarziere, calculate pana la data platii, sunt stinse prin plata sau compensare pana la data de 30 iunie 2012;
 •   In vederea acordarii facilitatii prevazute, contribuabilii pot depune o cerere prin care solicita o situatie a obligatiilor fiscale de plata exigibile, care urmeaza a fi stinse, precum si a celor care intra sub incidenta facilitatii.
    In termen de 5 zile organul fiscal competent comunica contribuabilului situatia prevazuta urmand ca de la data comunicarii situatiei prevazute contribuabilul Persoana Fizica sau Juridica sa poata stinge prin plata sau compensare obligatiile principale si cota de majorari de intarziere aferenta acestora.
    In cazul in care contribuabilul achita obligatiile fiscale principale restante la data de 31 august 2011 si cota de accesorii aferente acestora, organul fiscal competent verifica indeplinirea conditiilor prevazute si emite dupa caz:
 • decizia de anulare a cotei de 50% din majorarile de intarziere calculate pana la data platii, aferente obligatiilor fiscale principale restante la data de 31 august 2011 si achitate pana la data de 31 decembrie 2011;
 • decizia de anulare pentru 25% din majorarile de intarziere calculate pana la data platii, aferente obligatiilor fiscale principale restante la data de 31 august 2011 si achitate pana la data de 30 iunie 2012
 •   Decizia de anulare a creantelor se intocmeste in doua exemplare, din care un exemplar se comunica contribuabilului, iar un exemplar se arhiveaza la organul competent.
  Directia impozite , taxe si alte venituri locale
    Toti contribuabilii Persoane Fizice care detin in proprietate mai mult de o cladire au obligatia depunerii declaratiei speciale pentru calculul impozitului pe cladiri majorat, conform prevederilor OUG 59/2010 de modificare si completare a LG571/2003 privind Codul Fiscal.
    Declaratiile se depun la sediile Directiei de Impozite, Taxe si alte Venituri , respectiv: str. Domneasca bl. L parter, str. Brailei nr. 232 bl.E4 parter, str. Henri Coanda nr.8, bl.J5 parter, in termen de 30 de zile de la data dobandirii imobilului.
    Formularele tipizate, Model ITL 2010-104 se gasesc la sediile Directiei de Impozite, Taxe si alte Venituri sau accesand urmatorul link Formular .
   

  Anunt concurs angajare !!

  Postat de Administrator la data : 18/04/2014

    Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocupare a 5 functiii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati: Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Concurs recrutare .

   

  Suspendare achizitie serviciilor de paza

  Postat de Administrator la data : 17/04/2014

    La procedura de licitatie deschisa privind achizitia serviciilor de paza s-a depus contestatia cu nr. 388548/17.04.2014. Procedura se suspenda pana la solutionarea de catre C.N.S.C. a contestatie.

   

  Europarlamentare 2014

  Postat de Administrator la data : 17/04/2014

    Primaria municipiului Galati pune la dispozitia cetatenilor municipiului Galati lista locurilor speciale pentru afisaj electoral in perioada electorala pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European in anul 2014 precum si pentru Camera Deputatilor si Senat in Colegiul Uninominal nr.9 din circumscruiptia electorala nr. 18 - judetul Galati. Mai multe detalii puteti afla accesand urmatoarele link-uri : Europarlamentare si Colegiul Uninominal nr. 9 .

   

  Raspuns clarificari la procedura de licitatie deschisa (2)

  Postat de Administrator la data : 17/04/2014

    La procedura de licitatie deschisa organizata de Primaria municipiului Galati pentru "Achizitionarea serviciilor de paza pentru Lot 1 - sediile si obiectivele Municipiului Galati, Lot 2 - imobilul proprietate a Consiliului Local Galati, situat in localitatea Calimanesti - Caciulata, judetul Vrancea, Str. Calea lui Traian nr. 535, cod CPV 79713000-5", sau formulat solicitari de clarificari:

  Intrebare

    Va rugam sa ne precizati daca dovedirea indeplinirii cerintei privind calificarea si atestarea agentilor de paza (Caiet de sarcini pagina 5, pct. 5) se va face prin prezentarea atestatului pentru agentii de paza.

  Raspuns

    In fisa de date de la Cap. III.2.3.a la cerinta privind personalul se precizeaza ca pentru persoanele care exercita profesia de agent de paza si ordine se vor prezenta atestatele in copie lizibila insotite de mentiunea "conform cu originalul".

   

  Anunt important !!

  Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 17/04/2014 09:22:11

  Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 44 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
  Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

   

  Anunt important !!

  Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 16/04/2014 14:17:16

  Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 44 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
  Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

   

  Raspuns clarificari la procedura de licitatie deschisa (1)

  Postat de Administrator la data : 16/04/2014

    La procedura de licitatie deschisa organizata de Primaria municipiului Galati pentru "Achizitionarea serviciilor de paza pentru Lot 1 - sediile si obiectivele Municipiului Galati, Lot 2 - imobilul proprietate a Consiliului Local Galati, situat in localitatea Calimanesti - Caciulata, judetul Vrancea, Str. Calea lui Traian nr. 535, cod CPV 79713000-5", sau formulat solicitari de clarificari:

  Intrebare

    La punctul nr. III.2.3.a se solicita prezentarea copiilor dupa contractele de munca ale agentilor de securitate. Va solicitam sa permiteti prezentarea in locul contractelor de munca a rapoartelor din revisal pentru agentii de securitate.

  Raspuns

    In locul contractelor de munca se pot prezenta rapoartele din revisal.

  Ultimele hotarari ale consiliului local
 • HCL 117 privind : Constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul organizat pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica in cadrul spitalelor publice din reteaua municipiului Galati
 • HCL 116 privind : Modificarea si completarea art. 2 la HCL nr. 150/20.04.2006 privind aprobarea Regulamentului privind finantarea de la bugetul local al culturii scrise, cu modificarile si completarile ulterioare si stabilirea termenului pentru depunerea solicitarilor pentru anul 2014
 • HCL 115 privind : Modificarea anexei la HCL nr. 440/24.10.2013 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii la unitatile de invatamant preuniversitar de stat si particular din municipiul Galati
 • HCL 114 privind : Modificarea anexei la HCL nr. 146/16.04.2013, cu modificarile si completarile ulterioare, privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in consiile de administratie la unitatile scolare din municipiul Galati
 • HCL 113 privind : Modificarea si completarea art. 4, alin. (1) al Anexei 1 la HCL nr. 14/30.01.2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului de ocuparea functiei de manager - persoana fizica din spitalele publice din reteaua Municipiului Galati
 • HCL 112 privind : Aprobarea Conventiei de facturare individuala a consumurilor de energie termica si apa calda de consum
 • HCL 111 privind : Aprobarea formei de gestionare ca gestiune directa pentru activitatea de infiintare a punctelor de colectare a deseurilor menajere
 • Comunicate de presa
  Harta zgomot ambiental
  Cultura si agrement
  Invatamant
  Centre financiare
  Unitati subordonate
  Legaturi utile
  Utile locale
  Calendar evenimente
  Aprilie 2014
  L M M J V S D
    1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30        
  << >>
  Legenda culori
  Sedinte de consiliu
  Evenimente diverse
  Camera de votare
  Sunteti de acord cu interzicerea fumatului in locurile publice ?

  Da
  Nu
  Ma abtin


  Total voturi: 9151
  Starea vremii in Galati
  Click for Galati, Romania Forecast
  AGENTIA DE STIRI
  Programul operational REGIO
     
  Site actualizat in data de : 18.04.2014
  Numar total de vizitatori 1135315