Carte de oaspeti | Harta site | Contact
Orasul Galati
Administratie Publica
Transcrieri acte
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Orase infratite
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 1
ANUNT IMPORTAN DE ULTIMA ORA !!!
  Primaria municipiului Galati avertizeaza populatia ca au aparut somatii false pentru demolarea garajelor, in special in Cartierul Aeroport.
  Falsele somatii au fost lipite noaptea trecuta pe majoritatea garajelor din microraioanele 13B, 38, 39 si 40 si folosesc IN FALS antetul si stampila Primariei Galati, precum si semnatura primarului Marius Stan.
  "Condamnam vehement aceste actiuni iresponsabile, menite sa induca in eroare populatia Galatiului si sa submineze autoritatea administratiei publice. Condamnam, totodata, cu fermitate falsificarea insemnelor oficiale ale Primariei municipiului Galati, precum si a semnaturii primarului. Nu in ultimul rand, condamnam vehement atragerea Primariei Galati in aceste demersuri electorale iresponsabile. Rugam populatia municipiului Galati sa nu ia in seama astfel de hartii fara valoare. Actiunile noastre de modernizare a orasului, care presupun si demolarea garajelor, nu se vor face nici peste noapte, nici haotic si nici ilegal, ci pe baza unor proiecte concrete de reabilitare si reamenajare urbana, ce vor presupune inlocuirea zonelor de garaje cu locuri de parcare, spatii verzi, zone de joaca si de relaxare. Orice astfel de proiect va fi adus la cunostinta populatiei din timp, va fi supus dezbaterii publice, iar urmatoarele actiuni de desfiintare a garajelor de pe domeniul public vor fi notificate, conform legii, detinatorilor de astfel de constructii" a declarat primarul municipiului Galati Marius Stan.
Anunt important !!!
  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia cetatenilor municipiului Galati "Regulament privind publicitate stradala in municipiul Galati" elaborate in temeiul prevederilor Legii nr. 185/25.06.2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate. Pentru a afla mai multe detalii puteti accesa urmatorul link Regulament.
ANUNT PRIVIND TRANSCRIEREA CERTIFICATELOR SI A EXTRASELOR DE STARE CIVILA ALE CETATENILOR ROMANI CARE AU REDOBANDIT CETATENIA SI NU AU AVUT NICIODATA DOMICILIUL IN ROMANIA
  In conformitate cu prevederile Legii nr. 213/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila " Transcrierea certificatelor si a extraselor de stare civila " privind cetatenii care au redobandit cetatenia romana si care nu au avut niciodata domiciliul in Romania se face in termen de 60 de zile de la depunerea cererii, dupa cum urmeaza:
   Pentru a afla mai multe detalii puteti accesa urmatorul link TRANSCRIERE CERTIFICATE SI EXTRASE DE STARE CIVILA.
ANUNT IMPORTANT !!
  Primaria Municipiului Galati aduce la cunostinta contribuabililor ca in conformitate cu prevederile O.U.G. nr.125/27.12.2011 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, incepand cu 01 ianuarie 2012 , pentru mijloacele de transport care trebuie inregistrate in Romania se datoreaza impozit.
  Din categoria mijloacelor de transport care se inregistreaza fac parte vehiculele ale caror motoare au o capacitate cilindrica sub 50 cmc, masinile si utilajele autopropulsate utilizate in lucrari de constructii, in lucrari agricole sau forestiere. Impozitul datorat se calculeaza potrivit titlului IX, cap.IV 'Impozit asupra mijloacelor de transport' din Codul fiscal.
   Invitam toti contribuabilii care detin astfel de mijloace de transport, sa depuna declaratiile fiscale pentru stabilirea impozitului, la sediile Directiei de Impozite, Taxe si alte Venituri Locale din Galati: Domneasca nr.13 bl.L parter, Str. Henri Coanda bl.J5 parter, str. Brailei bl. E4, parter (persoane fizice) , str. Basarabiei nr.55 bl.A16 parter (persoane juridice).
ANUNT IMPORTANT !!
  Distribuirea plicurilor continand numele de utilizator si parola, necesare accesarii si utilizarii Sistemului national de plata on-line a taxelor si impozitelor locale , se realizeaza zilnic la sediul Directiei de impozite, taxe si alte venituri locale din str.Domneasca nr.13, bl. L - parter. Predarea plicurilor se face in baza actului de identitate.
  Plata impozitelor si taxelor locale se va face cu cardul bancar, prin intermediul aplicatiei ce poate fi accesata la adresa Ghiseu virtual . Pentru aceasta operatiune, contribuabilii nu datoreaza comision, acesta fiind suportat integral de la bugetul local.
PRIMARIA MUNICIPIULUI GALATI ANUNTA !!
  Prin HCL Galati nr.462/2011, in temeiul Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare , pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri pe anul 2012 in cazul contribuabililor persoane juridice, au fost stabilite urmatoarele cote de impozitare:
 • cota prevazuta la art.253 alin.2 la 1,5%
 • cota prevazuta la art.253 alin.6 la 20% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, respectiv 40% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinta
 • cota prevazuta la art.253 alin.9 la 5%.
 •   Contribuabilii persoane juridice, care au inregistrat in evidenta contabila modificari asupra valorilor de inventar ale cladirilor, au obligatia depunerii declaratiilor fiscale pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri pe anul 2012.
     Avand in vedere ca prin HCL Galati nr.222/2011 s-a aprobat zonarea teritoriului municipiului Galati, Contribuabilii persoane juridice care detin terenuri proprietate, concesionate, inchiriate, date in administrare sau folosinta dupa caz, amplasate in zone care au fost modificate, au obligatia sa depuna declaratii fiscale pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren pe anul 2012.
    Declaratiile vor fi depuse pana la 31 ianuarie 2012 la sediul DITVL Serviciul Persoane Juridice din Galati, str. Basarabiei nr.55 bl. A16 parter.
    Hotararile si formularele pot fi obtinute accesand pagina noastra de internet in cadrul sectiunii formulare.
  ACORDAREA UNOR FACILITATI FISCALE !!
  Conform Ordinului nr.259 din data de 18.11.2011 al Ministerului Administratiei si Internelor si al Ordinului nr. 2842 al Ministerului Finantelor Publice din 22 noiembrie 2011, pentru contribuabilii Persoane Fizice si Juridice care figureaza cu obligatii fiscale principale restante la data de 31.08.2011 se acorda urmatoarele facilitati:
 • anularea unei cote de 50% din majorarile de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale, daca obligatiile principale si cota de 50% din majorarile de intarziere, calculate pana la data platii, sunt stinse prin plata sau compensare pana la data de 31 decembrie 2011;
 • anularea unei cote de 25% din majorarile de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale, daca obligatiile principale si cota de 75% din majorarile de intarziere, calculate pana la data platii, sunt stinse prin plata sau compensare pana la data de 30 iunie 2012;
 •   In vederea acordarii facilitatii prevazute, contribuabilii pot depune o cerere prin care solicita o situatie a obligatiilor fiscale de plata exigibile, care urmeaza a fi stinse, precum si a celor care intra sub incidenta facilitatii.
    In termen de 5 zile organul fiscal competent comunica contribuabilului situatia prevazuta urmand ca de la data comunicarii situatiei prevazute contribuabilul Persoana Fizica sau Juridica sa poata stinge prin plata sau compensare obligatiile principale si cota de majorari de intarziere aferenta acestora.
    In cazul in care contribuabilul achita obligatiile fiscale principale restante la data de 31 august 2011 si cota de accesorii aferente acestora, organul fiscal competent verifica indeplinirea conditiilor prevazute si emite dupa caz:
 • decizia de anulare a cotei de 50% din majorarile de intarziere calculate pana la data platii, aferente obligatiilor fiscale principale restante la data de 31 august 2011 si achitate pana la data de 31 decembrie 2011;
 • decizia de anulare pentru 25% din majorarile de intarziere calculate pana la data platii, aferente obligatiilor fiscale principale restante la data de 31 august 2011 si achitate pana la data de 30 iunie 2012
 •   Decizia de anulare a creantelor se intocmeste in doua exemplare, din care un exemplar se comunica contribuabilului, iar un exemplar se arhiveaza la organul competent.
  Directia impozite , taxe si alte venituri locale
    Toti contribuabilii Persoane Fizice care detin in proprietate mai mult de o cladire au obligatia depunerii declaratiei speciale pentru calculul impozitului pe cladiri majorat, conform prevederilor OUG 59/2010 de modificare si completare a LG571/2003 privind Codul Fiscal.
    Declaratiile se depun la sediile Directiei de Impozite, Taxe si alte Venituri , respectiv: str. Domneasca bl. L parter, str. Brailei nr. 232 bl.E4 parter, str. Henri Coanda nr.8, bl.J5 parter, in termen de 30 de zile de la data dobandirii imobilului.
    Formularele tipizate, Model ITL 2010-104 se gasesc la sediile Directiei de Impozite, Taxe si alte Venituri sau accesand urmatorul link Formular .
   

  Indicatorii municipiului Galati pe semestrul I

  Postat de Administrator la data : 21/07/2014

    Urmare a adresei nr 38633/17.07.2014 transmisa de D.G.F.P. Galati, au fost comunicati indicatorii municipiului Galati pe semestrul 1.
    Conform prevederilor art. 761 din Legea privind finantele publice locale, nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ordonatorii principali de credite au obligatia de a publica acesti indicatori pe pagina de internet a unitatii administrativ teritoriale, in termen de 5 zile lucratoare de la primire.

   

  Termen solicitare ajutoare pentru incalzirea locuintei

  Postat de Administrator la data : 18/07/2014

    Primaria municipiului Galati anunta publicul interesat ca potrivit prevederilor art. 27^1 alin. (1) din O.U.G. nr. 70/2011 modificata, termenul limita pana la care se poate solicita decontarea sumelor cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei cu energie termica, energie electrica si gaze naturale este 31 iulie 2014.  Precizam ca sumele care nu au fost solicitate pana la data mentionata vor fi suportate din bugetulele locale, in conformitate cu prevederile art. 27^1 alin. (2).

   

  ANUNT PUBLIC

  Postat de Administrator la data : 14/07/2014

    In temeiul art. 47, alin.3, lit.g si a art. 60,61 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, Primaria municipiului Galati anunta intentia de elaborare pentru :
  PLAN URBANISTIC ZONAL RESTRUCTURARE URBANA TIGLINA II - Fundamentarea conditiilor de realizare a obiectivelor de utilitate publica

   

  ANUNT PUBLIC

  Postat de Administrator la data : 14/07/2014

  U.A.T. Galati anunta publicul interesat asupra deciziei APM Galati de incadrare fara evaluare de mediu a Planului Urbanistic Zonal "Cartier Traian Nord" cu amplasamentul in municipiul Galati.
    Motivul care a stat la baza luarii acestei decizii:
  • In conformitate cu H.G. nr. 1076/2004, art. 11 si luand in considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potentiale prevazute in Anexa 1 a aceluiasi act normativ, planul nu prezinta potentiale efecte negative asupra factorilor de mediu si asupra zonei din vecinatatea amplasamentului studiat.
    Observatiile publicului se vor primi in scris la sediul APM Galati, str. Regiment 11 Siret nr. 2, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarii anuntului.

   

  Anunt important !!

  Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 14/07/2014 07:08:51

  Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 44 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
  Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

   

  Anunt concurs angajare !!

  Postat de Administrator la data : 11/07/2014

    Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocupare a 2 functii publice de executie vacante. Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link Concurs recrutare .

   

  Anunt important !!

  Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 10/07/2014 08:49:24

  Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 44 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
  Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

  Ultimele hotarari ale consiliului local
 • HCL 276 privind : Preluare microbuzului marca IVECO, 18+2 locuri, numar de identificare ZCFC5090005547129 din administrarea Centrului Multifunctional de Servicii Sociale Galati in administrarea Consiliului Local al municipiului Galati si transmiterea in administrarea Clubului Sportiv Municipal "Dunarea" Galati
 • HCL 275 privind : Transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Galati in administrarea unor unitati de invatamant preuniversitar a punctelor de colectare gunoi subterane situate in incinta acestora
 • HCL 274 privind : Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 28, traian Nord, Str. Arcasilor nr. 87D (T39, P12, Lot 11)
 • HCL 273 privind : Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 28, Traian Nord, Str. Aleea Platanilor nr. 41 (T39, P4/2)
 • HCL 272 privind : Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 11, Str. Malul Bratesului nr. 40B (fost Str. Malul Bratesului nr. 40, lot 3 si 6)
 • HCL 271 privind : Transmiterea unor parti din imobilul situat in Galati, Str. Constructorilor nr. 29, din administrarea Consiliului Local al municipiului Galati in administrarea Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Ioan"
 • HCL 270 privind : Transmiterea unor parti din imobilul situat in Galati, Str. Constructorilor nr. 29, din administrarea Consiliului Local al municipiului Galati in administrarea Centrului Multifunctional de Servicii Sociale in vederea functionarii Centrului Multifunctional de Recuperare KIDS
 • Comunicate de presa
  Harta zgomot ambiental
  Cultura si agrement
  Invatamant
  Centre financiare
  Unitati subordonate
  Legaturi utile
  Utile locale
  Calendar evenimente
  Iulie 2014
  L M M J V S D
    1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 31      
  << >>
  Legenda culori
  Sedinte de consiliu
  Evenimente diverse
  Camera de votare
  Sunteti de acord cu interzicerea fumatului in locurile publice ?

  Da
  Nu
  Ma abtin


  Total voturi: 9540
  Starea vremii in Galati
  Click for Galati, Romania Forecast
  AGENTIA DE STIRI
  Programul operational REGIO
     
  Site actualizat in data de : 21.07.2014
  Numar total de vizitatori 1390760