Carte de oaspeti | Harta site | Contact
Orasul Galati
Administratie Publica
Transcrieri acte
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Orase infratite
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 5
COMUNICAT
  Urmare a efortului depus de Primaria municipiului Galati si in special a domnului primar Marius Stan, Electrocentrale Galati - in insolventa a reusit sa obtina resursele financiare pentru plata restanta catre S.N.G.N. Romgaz S.A. Medias a contravalorii gazelor naturale livrate in luna decembrie 2014 asigurand astfel premisele continuitatii serviciului public de alimentare cu energie termica din municipiul Galati si majoritatea parametrilor de furnizare au agentului termic primar.
  Multumim pe aceasta cale tuturor consumatorilor bun-platnici pentru intelegerea dovedita in aceasta perioada si facem apel in continuare catre populatia municipiului Galati racordata la sistemul de alimentare centralizat cu energie termica cu restante la plata energiei termice livrate sa-si achite datoriile pentru a asigura resursele financiare platii, in termenul scadent, a combustibilului livrat in luna ianuarie 2015

Electrocentrale Galati S.A. - in insolventa
Administrator special,
Sinan Mustafa
INVITATIE DE PARTICIPARE LA LICITATIE / INVITATION FOR TENDERS
GALATI: PROIECTUL DE REABILITARE URBANA
REABILITAREA STRAZII MIHAI BRAVU

  Invitatia de participare la licitatie se emite ulterior Anuntului general privind achizitia pentru acest proiect, publicat pe site-ul de internet BERD, Notificari privind achizitiile (www.ebrd.com) la 01.10.2014.
Municipiul Galati, denumit in continuare "Beneficiar", intentioneaza sa utilizeze o parte din veniturile obtinute printr-un imprumut de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca) pentru acoperirea costurilor proiectului Proiectul de reabilitare urbana.
Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link Invitatie participareInvitation for tenders.
ANUNT IMPORTAN DE ULTIMA ORA !!!
  Primaria municipiului Galati avertizeaza populatia ca au aparut somatii false pentru demolarea garajelor, in special in Cartierul Aeroport.
  Falsele somatii au fost lipite noaptea trecuta pe majoritatea garajelor din microraioanele 13B, 38, 39 si 40 si folosesc IN FALS antetul si stampila Primariei Galati, precum si semnatura primarului Marius Stan.
  "Condamnam vehement aceste actiuni iresponsabile, menite sa induca in eroare populatia Galatiului si sa submineze autoritatea administratiei publice. Condamnam, totodata, cu fermitate falsificarea insemnelor oficiale ale Primariei municipiului Galati, precum si a semnaturii primarului. Nu in ultimul rand, condamnam vehement atragerea Primariei Galati in aceste demersuri electorale iresponsabile. Rugam populatia municipiului Galati sa nu ia in seama astfel de hartii fara valoare. Actiunile noastre de modernizare a orasului, care presupun si demolarea garajelor, nu se vor face nici peste noapte, nici haotic si nici ilegal, ci pe baza unor proiecte concrete de reabilitare si reamenajare urbana, ce vor presupune inlocuirea zonelor de garaje cu locuri de parcare, spatii verzi, zone de joaca si de relaxare. Orice astfel de proiect va fi adus la cunostinta populatiei din timp, va fi supus dezbaterii publice, iar urmatoarele actiuni de desfiintare a garajelor de pe domeniul public vor fi notificate, conform legii, detinatorilor de astfel de constructii" a declarat primarul municipiului Galati Marius Stan.
Anunt important pentru beneficiarii ajutoarelor de caldura
  Incepand cu data de 15.10.2014 solicitantii ajutorului pentru incalzirea locuintei pot obtine formulare tipizate de cerere - declaratie dupa cum urmeaza :
 • pentru energia termica in sistem centralizat - de la asociatiile de proprietari
 • pentru abonatii casnici care utilizeaza energia termica de la SC Apaterm SA Galati cu sediul in Str. Crizantemelor nr.6
 • pentru gaze naturale, energie electrica si combustibili solizi sau petrolieri de la Comisia de caldura ( Primaria Galati din incinta Patinoarului Galati, etajul I (dreapta), str. George Cosbuc nr.253A )
 • de pe site-ul Primariei Galati
  De ajutoarele pentru incalzirea locuintei pot beneficia familiile si persoanele singure care se incalzesc in sistem centralizat si ale caror venituri nete pe membru de familie sunt mai mici de 786 lei si pentru persoanele singure cu un venit lunar de 1082 lei. In cazul consumatorilor care folosesc gaze naturale, energie electrica si combustibili solizi sau petrolieri, venitul net lunar pe membru de familie nu trebuie sa depaseasca 615 lei, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 27/2013 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece si H.G. nr. 778/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice prinvind aplicarea prevederilor ordonantei.
  In cazul solicitarii ajutoarelor pentru energia electrica, anchetele sociale se efectueaza obligatoriu pentru toate situatiile, in termen de 15 zile de la data inregistrarii cererii, in vederea verificarii sistemului de incalzire utilizat.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link Acordare ajutor caldura. Formular tipizat de cerere - declaratie puteti consulta accesand link-ul urmator : Formular, Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii ajutorului social Lista excludere .
ANUNT PRIVIND TRANSCRIEREA CERTIFICATELOR SI A EXTRASELOR DE STARE CIVILA ALE CETATENILOR ROMANI CARE AU REDOBANDIT CETATENIA SI NU AU AVUT NICIODATA DOMICILIUL IN ROMANIA
  In conformitate cu prevederile Legii nr. 213/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila " Transcrierea certificatelor si a extraselor de stare civila " privind cetatenii care au redobandit cetatenia romana si care nu au avut niciodata domiciliul in Romania se face in termen de 60 de zile de la depunerea cererii, dupa cum urmeaza:
   Pentru a afla mai multe detalii puteti accesa urmatorul link TRANSCRIERE CERTIFICATE SI EXTRASE DE STARE CIVILA.
ANUNT IMPORTANT !!
  Primaria Municipiului Galati aduce la cunostinta contribuabililor ca in conformitate cu prevederile O.U.G. nr.125/27.12.2011 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, incepand cu 01 ianuarie 2012 , pentru mijloacele de transport care trebuie inregistrate in Romania se datoreaza impozit.
  Din categoria mijloacelor de transport care se inregistreaza fac parte vehiculele ale caror motoare au o capacitate cilindrica sub 50 cmc, masinile si utilajele autopropulsate utilizate in lucrari de constructii, in lucrari agricole sau forestiere. Impozitul datorat se calculeaza potrivit titlului IX, cap.IV 'Impozit asupra mijloacelor de transport' din Codul fiscal.
   Invitam toti contribuabilii care detin astfel de mijloace de transport, sa depuna declaratiile fiscale pentru stabilirea impozitului, la sediile Directiei de Impozite, Taxe si alte Venituri Locale din Galati: Domneasca nr.13 bl.L parter, Str. Henri Coanda bl.J5 parter, str. Brailei bl. E4, parter (persoane fizice) , str. Basarabiei nr.55 bl.A16 parter (persoane juridice).
ANUNT IMPORTANT !!
  Distribuirea plicurilor continand numele de utilizator si parola, necesare accesarii si utilizarii Sistemului national de plata on-line a taxelor si impozitelor locale , se realizeaza zilnic la sediul Directiei de impozite, taxe si alte venituri locale din str.Domneasca nr.13, bl. L - parter. Predarea plicurilor se face in baza actului de identitate.
  Plata impozitelor si taxelor locale se va face cu cardul bancar, prin intermediul aplicatiei ce poate fi accesata la adresa Ghiseu virtual . Pentru aceasta operatiune, contribuabilii nu datoreaza comision, acesta fiind suportat integral de la bugetul local.
PRIMARIA MUNICIPIULUI GALATI ANUNTA !!
  Prin HCL Galati nr.462/2011, in temeiul Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare , pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri pe anul 2012 in cazul contribuabililor persoane juridice, au fost stabilite urmatoarele cote de impozitare:
 • cota prevazuta la art.253 alin.2 la 1,5%
 • cota prevazuta la art.253 alin.6 la 20% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, respectiv 40% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinta
 • cota prevazuta la art.253 alin.9 la 5%.
 •   Contribuabilii persoane juridice, care au inregistrat in evidenta contabila modificari asupra valorilor de inventar ale cladirilor, au obligatia depunerii declaratiilor fiscale pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri pe anul 2012.
     Avand in vedere ca prin HCL Galati nr.222/2011 s-a aprobat zonarea teritoriului municipiului Galati, Contribuabilii persoane juridice care detin terenuri proprietate, concesionate, inchiriate, date in administrare sau folosinta dupa caz, amplasate in zone care au fost modificate, au obligatia sa depuna declaratii fiscale pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren pe anul 2012.
    Declaratiile vor fi depuse pana la 31 ianuarie 2012 la sediul DITVL Serviciul Persoane Juridice din Galati, str. Basarabiei nr.55 bl. A16 parter.
    Hotararile si formularele pot fi obtinute accesand pagina noastra de internet in cadrul sectiunii formulare.
  ACORDAREA UNOR FACILITATI FISCALE !!
  Conform Ordinului nr.259 din data de 18.11.2011 al Ministerului Administratiei si Internelor si al Ordinului nr. 2842 al Ministerului Finantelor Publice din 22 noiembrie 2011, pentru contribuabilii Persoane Fizice si Juridice care figureaza cu obligatii fiscale principale restante la data de 31.08.2011 se acorda urmatoarele facilitati:
 • anularea unei cote de 50% din majorarile de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale, daca obligatiile principale si cota de 50% din majorarile de intarziere, calculate pana la data platii, sunt stinse prin plata sau compensare pana la data de 31 decembrie 2011;
 • anularea unei cote de 25% din majorarile de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale, daca obligatiile principale si cota de 75% din majorarile de intarziere, calculate pana la data platii, sunt stinse prin plata sau compensare pana la data de 30 iunie 2012;
 •   In vederea acordarii facilitatii prevazute, contribuabilii pot depune o cerere prin care solicita o situatie a obligatiilor fiscale de plata exigibile, care urmeaza a fi stinse, precum si a celor care intra sub incidenta facilitatii.
    In termen de 5 zile organul fiscal competent comunica contribuabilului situatia prevazuta urmand ca de la data comunicarii situatiei prevazute contribuabilul Persoana Fizica sau Juridica sa poata stinge prin plata sau compensare obligatiile principale si cota de majorari de intarziere aferenta acestora.
    In cazul in care contribuabilul achita obligatiile fiscale principale restante la data de 31 august 2011 si cota de accesorii aferente acestora, organul fiscal competent verifica indeplinirea conditiilor prevazute si emite dupa caz:
 • decizia de anulare a cotei de 50% din majorarile de intarziere calculate pana la data platii, aferente obligatiilor fiscale principale restante la data de 31 august 2011 si achitate pana la data de 31 decembrie 2011;
 • decizia de anulare pentru 25% din majorarile de intarziere calculate pana la data platii, aferente obligatiilor fiscale principale restante la data de 31 august 2011 si achitate pana la data de 30 iunie 2012
 •   Decizia de anulare a creantelor se intocmeste in doua exemplare, din care un exemplar se comunica contribuabilului, iar un exemplar se arhiveaza la organul competent.
  Directia impozite , taxe si alte venituri locale
    Toti contribuabilii Persoane Fizice care detin in proprietate mai mult de o cladire au obligatia depunerii declaratiei speciale pentru calculul impozitului pe cladiri majorat, conform prevederilor OUG 59/2010 de modificare si completare a LG571/2003 privind Codul Fiscal.
    Declaratiile se depun la sediile Directiei de Impozite, Taxe si alte Venituri , respectiv: str. Domneasca bl. L parter, str. Brailei nr. 232 bl.E4 parter, str. Henri Coanda nr.8, bl.J5 parter, in termen de 30 de zile de la data dobandirii imobilului.
    Formularele tipizate, Model ITL 2010-104 se gasesc la sediile Directiei de Impozite, Taxe si alte Venituri sau accesand urmatorul link Formular .
   

  Anunt important !!!

  Postat de Administrator la data : 03/03/2015

    In temeiul art. 49 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul municipiului face public urmatorul anunt: " Hotararile Consiliului Local Galati adoptate in sedinta de indata din 13.02.2015 au fost aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site la data de 03.03.2015 ".
    Pentru vizualizarea acestor hotarari puteti accesa urmatorul link: Hotarari .

   

  Anunt important !!

  Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 27/02/2015 09:27:58

  Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 44 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
  Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

   

  Anunt mediu

  Postat de Administrator la data : 26/02/2015

    Municipiul Galati titular al proiectului " Consolidare versant aferent imobilelor din Str. Al. I. Cuza nr. 62 " anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Galati, fara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul " Consolidare versant aferent imobilelor din Str. Al. I. Cuza nr. 62 ", propus a fi amplasat in Galati, Str. Al. I. Cuza nr. 62, judetul Galati.
    Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati din Galati, Str. Regiment 11 Siret, nr. 2, in zilele de luni - joi, intre orele 8:30 - 16:00 si vineri intre orele 8:30 - 13:30, precum si la urmatoarea adresa de internet A.P.M..

   

  Anunt important !!

  Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 25/02/2015 13:28:27

  Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 44 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
  Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

   

  Anunt public privind investitia "Construire balcoane tronsonale pe laturile de nord, vest si sud ale blocului Mehid 2"

  Postat de Administrator la data : 24/02/2015

    Conform Documentului de planificare a procesului de informare si consultare a publicului nr. 37985/14.08.2014 intocmit pentru prima varianta a propunerilor P.U.Z. - zona de studiu delimitata la nord de B-dul Henri Coanda; la sud - de alee de acces; la est – de S.C. Kaufland Romania S.A.; la vest - de Str. Victor Papilian, pentru realizarea obiectivului de investitie " Construire balcoane tronsonale pe laturile de nord, vest si sud ale blocului Mehid 2 " - amplasament Str. Henri Coanda nr. 18, bl. Mehid 2 - Camin nefamilisti, Micro 40, beneficiar Asociatia de Proprietari nr. 612 reprezentant Ungureanu Nita, s-a derulat in perioada 19.01.2015 - 14.02.2015 procesul de informare si consultare a publicului interesat. Activitatile prin care s-a realizat acest proces sunt:
  • prin publicarea pe pagina web a Primariei municipiului Galati propunerilor de regulament si plansa de reglementari aferente P.U.Z. si a anuntului cu privire la posibilitatea, modul si perioada in care se pot consulta documentele si transmite observatii;
  • identificarea si notificarea proprietarilor din zona studiata;
  • punerea la dispozitia publicului la solicitarea expresa a acestora spre consultare, a documentelor aferente propunerilor P.U.Z.
  • afisarea anuntului la sediul Primariei municipiului Galati si in alte locuri special amenajate precum si pe parcela care a generat intentia elaborarii P.U.Z., pe panouri rezistente la intemperii, cu caracteristici prezentate in modelul anexat documentului de planificare nr. 37985/14.08.2014.
    Ca rezultat al desfasurarii activitatilor de informare si consultare enumerate mai sus, nu sau inregistrat observatii sau sugestii din partea publicului si nici din partea proprietarilor din zona studiata prin P.U.Z.

   

  Anunt concurs angajare !!!

  Postat de Administrator la data : 24/02/2015

    Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati: consilier, clasa I, grad asistent - Compartiment pentru Relatia cu Mediul de Afaceri si Societatea Civila.
    Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Concurs recrutare.

   

  Regulamentul privind circulatia in municipiul Galati a autovehiculelor si utilajelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone

  Postat de Administrator la data : 24/02/2015

    Primaria municipiului Galati pune la dispozitia cetatenilor municipiului Galati proiectul de hotarare referitor la:" Regulamentul privind circulatia in municipiul Galati a autovehiculelor si utilajelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone ". Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Regulament.

  Ultimele hotarari ale consiliului local
 • HCL 50 privind : Aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru municipiul Galati
 • HCL 49 privind : Aprobarea Planului Anual de Actiune privind serviciile sociale administrate si finantate de la bugetul Consiliului Local pentru anul 2015
 • HCL 48 privind : Aprobarea Planului actiunilor culturale, sociale, sportive si civice pentru perioada februarie - decembrie 2015.
 • HCL 47 privind : Modificarea si completarea Anexei la HCL nr. 61/28.02.2013 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii ce vor putea fi finantate in conditiile accesarii unui imprumut
 • HCL 46 privind : Organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular din municipiul Galati pentru anul scolar 2015-2016
 • HCL 45 privind : Aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii la obiectivul "Alimentare cu energie electrica locuinte sociale Micro 17"
 • HCL 44 privind : Aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii la obiectivul "Contorizare individuala energie electrica Caminele A, B, F"
 • Chestionare
  Harta zgomot ambiental
  Cultura si agrement
  Invatamant
  Centre financiare
  Unitati subordonate
  Legaturi utile
  Utile locale
  Camera de votare
  Sunteti de acord cu interzicerea fumatului in locurile publice ?

  Da
  Nu
  Ma abtin


  Total voturi: 10737
  Calendar evenimente
  Martie 2015
  L M M J V S D
              1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 31          
  << >>
  Legenda culori
  Sedinte de consiliu
  Evenimente diverse
  Starea vremii in Galati
  Click for Galati, Romania Forecast
  AGENTIA DE STIRI
  Programul operational REGIO


     
  Site actualizat in data de : 03.03.2015
  Numar total de vizitatori 2074705