Carte de oaspeti | Harta site | Contact
Orasul Galati
Administratie Publica
Transcrieri acte
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Orase infratite
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 7
Anunt important !!
  Primaria Municipiului Galati amenajeaza puncte de colectare in care cetatenii pot dona alimente neperisabile, apa potabila, haine si paturi pentru persoanele sinistrate, in urma inundatiilor de saptamana trecuta din judetul Galati. Punctele in care se vor colecta ajutoarele sunt:
 • Esplanada de la Potcoava de Aur
 • Esplanada de la Sala Sporturilor
 • Piata "General Berthelot" Micro 40
  De asemenea va exista si un punct de colectare pentru donarea materialelor de constructie. Acesta a fost amenajat la Statia de Sortare a S.P. Ecosal din cartierul Barbosi.
  Locatiile, in care cetatenii pot aduce donatiile, vor fi deschise incepand cu data de 18.10.2016, pana duminica, 23.10.2016, intre orele 9:00 si 19:00.
Anunt important pentru beneficiarii ajutoarelor de caldura
  Incepand cu data de 19.10.2016 solicitantii ajutorului pentru incalzirea locuintei pot obtine formulare tipizate de cerere si declaratie pe propriere raspundere, astfel:
 • pentru energia termica in sistem centralizat - de la asociatiile de proprietari
 • pentru abonatii casnici care utilizeaza energia termica de la SC CALORGAL SA Galati cu sediul in Str. Crizantemelor nr.6
 • pentru gaze naturale, energie electrica si combustibili solizi sau petrolieri de la Comisia de acordare a ajutoarelor pentru incalzirea locuintei (Str. Traian nr. 246 - in incinta fostului Liceu Traian)
 • de pe site-ul Primariei Galati
  De ajutoarele pentru incalzirea locuintei pot beneficia consumatorii vulnerabili care utilizeaza pentru incalzirea locuintei energie termica furnizata in sistem centralizat si care au un venit net mediu lunar pe membrul de familie de pana la 786 lei in cazul familiilor si de 1082 lei in cazul persoanelor singure. In cazul consumatorilor vulnerabili care utilizeaza pentru incalzirea locuintei gaze naturale, energie electrica si combustibili solizi sau petrolieri, pot beneficia de ajutoare de incalzirea locuintei familiile si persoanele singure a caror venit net mediu lunar pe membru, respectiv al persoanei singure este de pana la 615 lei, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 27/2013 pentru modificarea si completarea OUG nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala pentru perioada sezonului rece, H.G. nr. 778/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice prinvind aplicarea prevederilor ordonantei.
  In cazul solicitarii ajutoarelor pentru energia electrica, anchetele sociale se efectueaza obligatoriu pentru toate situatiile, in termen de 15 zile de la data inregistrarii cererii, in vederea verificarii sistemului de incalzire utilizat.
  Informatii pot fi obtinute de la Primaria Galati - Comisia de acordare a ajutoarelor pentru incalzirea locuintei din Str. Traian nr 246 (incinta fostului Liceu Traian) telefoane : 0236-488.444, 0336-102.111 sau de pe site-ul nostru.
  Nota: La completarea cererii, titularul are obligatia de a mentiona corect componenta familiei, veniturile membrilor acesteia, precum si bunurile mobile si imobile detinute..
  Cererile si declaratiile pe propria raspundere vor fi completate cu majuscule, datate si semnate de reprezentantul familiei (solicitant), fara modificari sau stersaturi si trebuie sa contina un numar de telefon de contact.
  Un titular are dreptul legal la o singura masura de protectie sociala, functie de tipul de incalzire a locuintei (energie termica, gaze naturale, energie electrica sau lemne, carbuni, combustibili petrolieri). Titularul are obligatia de a comunica Primarului, prin depunerea la Compartimentul Ajutoare pentru Incalzire, a unei noi declaratii pe propria raspundere, orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor acesteia, in termen de 5 zile de la data modificarii.
  In situatia in care familiile si persoanele singure indeplinesc conditiile de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului de ajutor pentru incalzirea locuintei se face incepand cu luna depunerii cererii, daca aceasta este depusa pana pe 20 ale lunii.
  Programul de depunere a cererilor este de Luni - Joi: 8:00 - 16:00 si Vineri: 8:00 - 14:00.
  
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link Documente necesare acordarii ajutorului de caldura. Formular tipizat de cerere - declaratie puteti consulta accesand link-ul urmator : Formular.
Anunt cu privire la intentia de selectare a partenerilor privati (o organizatie non-guvernamentala si un operator economic)
  In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Galati intentioneaza sa selecteze doi parteneri (o organizatie non-guvernamentala si un agent economic) in vederea pregatirii Cererii de propuneri de proiecte finantate prin Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020, "Sprijin pregatitor pentru animarea comunitatii din cadrul oraselor cu populatie peste 20.000 de locuitori", Etapa I - Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala:
 • Axa prioritara 5: Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii
 • Obiectivul tematic 9: "Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei discriminari" (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art. 3, alin 1, a)
 • Prioritatea de investitii 9.vi Strategii de dezvoltare locala elaborate la nivelul comunitatii (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art. 3, alin. 1, a)
 • Obiectiv specific 5.1: "Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (roma si non-roma) din orase/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinand minoritatii roma, prin implementarea de masuri/operatiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC".
 • Rezultat asteptat: Strategii aprobate ca urmare a sprijinului primit
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt intentie.
Anunt important !!
  Conform ORDIN nr. 1.069/28.07.2016 privind aprobarea unor formulare tipizate privind impozitele si taxele locale, persoanele care instraineaza/dobindesc un mijloc de transport, sint obligate sa completeze formularul tipizat.
  Acest formular se poate gasit in sectiunea FORMULARE ONLINE de site-ul nostru sau facand click pe urmatorul link: CONTRACT DE INSTRAINARE – DOBANDIRE.
Acordarea stimulentului educational conform Legii nr. 248/2015
  I. Criteriul social general: Stimulentul educational, sub forma de tichete sociale, in valoare de 0,1 ISR/luna, se acorda copiilor din familii defavorizate, in scopul stimularii participarii in invatamantul prescolar si al cresterii accesului la educatie a acestora.
  II. Criterii de eligibilitate:
 • Copiii inscrisi in anul scolar curent intr-o unitate de invatamant prescolar, conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Venitul lunar pe membru de familie este de pana la de doua ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoana singura ( 2 x 141,5lei ) = 283 lei;
 • Frecventa regulata la gradinita a copiilor din familiile beneficiare ale stimulentului educational.
  III. Acte necesare:
  Beneficiarul stimulentului educational este copilul, iar titularul tichetului social pentru gradinita este reprezentantul familiei/reprezentantul legal al copilului,stabilit in conditiile legii.
  Dreptul la stimulent se acorda pe baza de cerere - declaratie pe propria raspundere (intocmita de reprezentantul familiei), insotita de actele doveditoare privind componenta familiei, veniturile acesteia si inscrierea/frecventarea activitatilor organizate de gradinita:
 • actele de identitate ale solicitantului si ale membrilor familiei (copie si original);
 • livret de familie (copie si original);
 • alte acte doveditoare privind componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica fata de reprezentantul legal (copie si original);
 • acte care dovedesc situatia materiala a solicitantului si a familiei acestuia (cupon pensie/indemnizatie/adeverinta de salariu si alte acte doveditoare ale veniturilor realizate);
 • persoanele care nu realizeaza venituri vor prezenta Adeverinta de venit eliberata de Administratia Finantelor Publice;
 • dovada inscrierii copilului la gradinita.
  IV. Modalitatea de acordare a stimulentului educational:   Cererea - declaratie pe propria raspundere pentru acordarea stimulentului educational, intocmita de reprezentantul familei, insotita de actele doveditoare privind componenta familiei, veniturile acesteia si dovada inscrierii copilului la gradinita se inregistreaza la Primaria municipiului Galati - Serviciul Public de Asistenta Sociala zilnic de luni pana joi, intre orele 8:30 - 15:00 si vineri intre orele 8:30-12:00.
  Obligatia depunerii cererii pentru acordarea stimulentului educational in anul scolar 2016-2017 revine si beneficiarilor stimulentului educational acordat in anul scolar 2015-2016.
ANUNT IMPORTANT
  Primaria municipiului Galati anunta public procedura de atribuire a unui numar de 18 autorizatii taxi disponibile din totalul de 1.000 autorizatii taxi aprobate de Consiliul local prin HCL nr. 74/01.03.2016. Numerele de ordine ale autorizatiilor taxi disponibile sunt: 053, 060, 067, 075, 187, 199, 211, 295, 300, 314, 440, 538, 564, 640, 664, 689, 741, 825.
  Data limita pana la care pot fi depuse cererile de inscriere pentru participarea la aceasta procedura este 10.11.2016.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt atribuire.
In atentia titularilor de contracte de inchiriere pentru locuintele ANL
  Avand in vedere faptul ca la data de 14 aprilie 2016 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 251 din 6 aprilie 2016 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 962/2001, in conformitate cu prevederile art. 8 alin (9) din Legea nr.152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, "valoarea chiriei lunare va fi stabilita in functie de veniturile pe membru de familie ale titularului contractului de inchiriere, valoarea chiriei lunare rezultate dupa aplicarea coeficientilor de ierarhizare a localitatilor, se pondereaza cu un coeficient (0,90; 0,95 sau 1)”.
  Pentru aducerea la indeplinire a prevederilor legale susmentionate, aveti obligatia ca pana la data de 26 septembrie 2016 sa prezentati adeverinte din care sa rezulte venitul brut aferent lunii august - pentru toti membrii familiei inscrisi in contract (inclusiv cupoane de alocatii/extras de cont pentru copii), in caz contrar, se va proceda la aplicarea coeficientului de 1,00 - coeficient maxim aplicat in cazul unui venit pe membru de familie mai mare decat 100% salariul minim brut pe economie.
  In conditiile in care nu puteti prezenta adeverinte de venit, aveti obligatia prezentarii unei declaratii notariale din care sa reiasa ca nu realizati venituri.
  Documentele solicitate se depun la Registratura Generala a Primariei municipiului Galati cu sediul in str. Fraternitatii nr. 1, astfel: Luni pana Joi intre orele 8:30 - 12:00 si 13:00 - 15:00, Vineri intre orele 8:30 - 12:00.
  Pentru relatii suplimentare cu privire la recalcularea chiriei, persoanele interesate se pot adresa Compartimentului Administrare Fond Locativ si Spatii cu alta Destinatie cu sediul in Strada Traian nr. 93, Bl. A4, parter, camera 4, la urmatorul program cu publicul: Luni si Joi – orele 12:00-16:00, Miercuri – orele 8:30-12:00 sau telefonic la nr. 0236.307.766.
Lansare apel proiecte de reabilitare termica a blocurilor de locuinte cu finantare europeana
  In cadrul Programului Operational Regional 2014 – 2020, a fost lansat apelul de proiecte pentru Axa Prioritara 3 – Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor.

  Calendarul apelului de proiecte pentru Axa Prioritara 3 este urmatorul:
 • 15.03.2016 – data deschiderii apelului de proiecte;
 • 16.05.2016 – data inceperii depunerii proiectelor;
 • 16.11.2016 - data inchiderii depunerii proiectelor.
  Categorii de cheltuieli eligibile:
 • imbunatatirea izolatiei termice si hidroizolare anvelopei cladirii (pereti exteriori, ferestre, tamplarie, planseu superior, planseu peste subsol), sarpantelor, inclusiv masuri de consolidare (max 15%);
 • reabilitarea si modernizarea instalatiei de distributie a agentului termic – incalzire si apa calda de consum, parte comuna a cladirii tip bloc de locuinte, inclusiv montarea de robinete cu cap termostatic, repararea/inlocuirea/realizarea instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera din condominiu, folosind contorizarea individuala prin solutia distributiei "pe orizontala";
 • modernizarea sistemului de incalzire: repararea/inlocuirea centralei termice de bloc/scara; achizitionarea si instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile – panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de caldura si/sau centrale termice pe biomasa etc.;
 • inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din spatiile comune cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata;
 • implementarea sistemelor de management al functionarii consumurilor energetice: achizitionarea si instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea si gestionarea energiei electrice;
 • orice alte activitati care conduc la indeplinirea realizarii obiectivelor proiectului (inlocuirea lifturilor si a circuitelor electrice in partile comune - scari, subsol, lucrari de demontare a instalatiilor si echipamentelor montate, lucrari de reparatii la fatade etc.);
 • realizarea de strategii pentru eficienta energetica (ex. strategii de reducere a CO2) care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020
  Data inchiderii depunerii proiectelor este de 16.11.2016. Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Comunicat presa.
ANUNT IMPORTANT !!
  Impozitele si taxele locale se pot achita on-line pe www.ghiseul.ro pe baza de user si parola.  Userul si parola se pot obtine direct prin inregistrarea in site-ul www.ghiseul.ro.
In atentia locatarilor blocului C20
  Locatarii blocului C20 pentru ale caror apartamente s-au efectuat lucrari de interventie au obligatia depunerii documentelor doveditoare de venit net lunar ale membrilor de familie si declaratia (anexa nr. 28) alaturata, pentru stabilirea ratelor lunare, pana in ultima zi lucratoare a lunii urmatoare pentru fiecare rata lunara scadenta.
 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 21/10/2016

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei contractuale vacante referent, grad debutant – Departamentul de Relatii Externe si Protocol..
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt concurs recrutare.

 

Anunt important !!

Postat de Administrator la data : 21/10/2016

  In temeiul art. 49 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul municipiului face public urmatorul anunt: " Hotararile Consiliului Local Galati adoptate in cadrul sedintei extraordinare din data de 10.10.2016 au fost aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site la data de 21.10.2016 ".
  Pentru vizualizarea acestor hotarari puteti accesa urmatorul link: Hotarari .

 

Anunt important !!

Postat de Administrator la data : 19/10/2016

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia cetatenilor municipiului Galati proiectul de hotarare privind "Aprobarea Planului de Actiune pentru Energie Durabila in municipiul Galati". Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Transparenta decizionala.

 

Indicatorii municipiului Galati pe trimestrul III al anului 2016 !!

Postat de Administrator la data : 18/10/2016

  Urmare a adresei nr GLR_TRZ-117407/17.10.2016 transmisa de D.G.F.P. Galati, au fost comunicati indicatorii municipiului Galati pe trimestru III.
  Conform prevederilor art. 761 din Legea privind finantele publice locale, nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ordonatorii principali de credite au obligatia de a publica acesti indicatori pe pagina de internet a unitatii administrativ teritoriale, in termen de 5 zile lucratoare de la primire.

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale la data : 18/10/2016

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale la data : 18/10/2016

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt in atentia solicitantilor de subventii de la bugetul local in baza Legii nr. 34/1998

Postat de Administrator la data : 18/10/2016

  Miercuri, 5 octombrie 2016, Guvernul Romaniei a aprobat Hotararea Guvernului nr. 725/2016 privind modificarea si completarea H.G. nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.792/7.10.2016.
  Evaluarea si selectionarea asociatiilor si fundatiilor care solicita subventii de la bugetul local se realizeaza de catre comisia de evaluare si selectionare, constituita la nivelul consiliului local in a carei raza teritoriala isi are sediul asociatia sau fundatia.
  Cererea de acordare a subventiei de la bugetul local pentru anul 2017, insotita de documentele solicitate se depune in pachet inchis la registratura consiliului local, pana la data de 31 octombrie 2016, ora 16:30.
  Cererea de solicitare a subventiei, prevazuta in anexa nr.1 la Normele metodologice, se completeaza in trei exemplare si trebuie insotita de urmatoarele documente:
 • ultimul bilant contabil inregistrat la directia generala a finantelor publice judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, sau la administratia financiara municipala, respectiv la administratiile financiare ale sectoarelor municipiului Bucuresti;
 • balanta contabila de verificare din luna anterioara termenului de depunere a documentatiei;
 • certificat de atestare fiscala.
  
Apreciem ca este necesar sa aveti in vedere modelul actualizat al cererii si anexelor acesteiaUnitatile de asistenta sociala trebuie sa se incadreze in Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin Hotararii Guvernului nr. 867/2015 si in tipurile de servicii sociale aprobate prin hotararea consiliului local.
  Pentru o informare completa si actualizata asupra intregului program de subventionare va rugam sa accesati site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, la Sectiunea Domenii -> Familie -> Politici familiale, incluziune si asistenta sociala unde veti putea regasi inclusiv textul noului act normativ sau sa contactati Serviciul Public de Asistenta Sociala din cadrul Directiei de Asistenta Sociala la telefon 0236.307.741.

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale la data : 18/10/2016

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt important !!

Postat de Administrator la data : 17/10/2016

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia cetatenilor municipiului Galati precum si a persoanelor interesate proiectul de hotarare privind "Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017".
  Mai multe detalii puteti afla aceesand urmatorul link: Transparenta decizionala.

 

Ordinea de zi a sedintei C.T.A.T.U

Postat de Administrator la data : 13/10/2016

  Primaria Municipiului Galati anunta ca in data de 19.10.2016 va avea loc sedinta Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism. Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link : Comisia tehnica.

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale la data : 12/10/2016

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 11/10/2016

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati consilier, clasa I, grad debutant – Serviciul de Inchirieri, Concesiuni si Vanzari Terenuri Proprietatea Municipiului. Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Concurs recrutare.

 

Anunt important !!

Postat de Administrator la data : 11/10/2016

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia cetatenilor municipiului Galati proiectul de hotarare privind "Aprobarea PROCEDURII de scutire de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor bugetare constand in impozite si taxe locale, datorate bugetului local de catre persoanele fizice de pe raza administrativ – teritoriala a municipiului Galati".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Transparenta decizionala.

Ultimele hotarari ale consiliului local
 • HCL 96 privind : Desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Galati in comisiile de concurs pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul Galati
 • HCL 95 privind : Desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Galati in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular din municipiului Galati
 • HCL 94 privind : Alegerea presedintelui de sedinta
 • HCL 93 privind : Modificarea HCL nr. 6/05.07.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Galati
 • HCL 92 privind : Numirea reprezentantului municipiului Galati in adunarea generala a actionarilor si in comitetul director al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Serviciul Regional Apa" Galati
 • HCL 91 privind : Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, UTR 26, Str. Romana nr. 208
 • HCL 90 privind : Aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Galati si pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Galati
 • Exproprieri
  Strategia de dezvoltare
  Chestionare
  Informatia de mediu
  Harta zgomot ambiental
  Cultura si agrement
  Invatamant
  Centre financiare
  Unitati subordonate
  Legaturi utile
  Utile locale
  Calendar evenimente
  Octombrie 2016
  L M M J V S D
            1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31            
  << >>
  Legenda culori
  Sedinte de consiliu
  Evenimente diverse
  Starea vremii in Galati
  Click for Galati, Romania Forecast
  Programul operational REGIO
     
  Site actualizat in data de : 21.10.2016
  Numar total de vizitatori 4272101